กิจกรรมเด่น

หัวเรื่อง วันที่สร้าง
ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 08 ธันวาคม 2566
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 29 พฤศจิกายน 2566
แข่งเรือพายบึงพาด ประจำปี 2566 29 พฤศจิกายน 2566
ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง พ.ย. 2566 29 พฤศจิกายน 2566
ย้อนรำลึก รัชกาลที่ 5 เสด็จเยือนเมืองตรอนตรีสินธุ์ ปี 2566 26 ตุลาคม 2566
ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง มีนาคม 2566 28 มีนาคม 2566
กีฬาชุมชน ตำบลหาดสองแคว “หาดสองแควเกมส์” ปี 2566 03 มีนาคม 2566
ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง ก.พ. 66 27 มีนาคม 2566
ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง ม.ค. 66 30 มกราคม 2566
ประเพณีไหลแพไฟฯ ประจำปี 2565 09 ธันวาคม 2565
ย้อนรำลึกเส้นทางประวัติศาสตร์ ร.5 เสด็จเยือนฯ ปี 2565 25 ตุลาคม 2565
กิจกรรมส่งเสริมกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลหาดสองแคว ประจำปี 2565 19 กันยายน 2565
โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 25 มกราคม 2564
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนแบบบูรณาการ 31 มีนาคม 2564
โครงการคนดีศรีหาดสองแคว ประจำปี 2564 08 เมษายน 2564
กิจกรรม Big cleaning Day ภายในบริเวณสถานที่ราชการ 28 เมษายน 2564
อาหารพื้นถิ่น ของกินพื้นบ้าน 26 พฤษภาคม 2563
สภาเด็ก - ลานนมชมจันทร์ 26 พฤษภาคม 2563
จักรยานสานฝัน เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 26 พฤษภาคม 2563
อาสา เฮ็ดดี 01 พฤษภาคม 2563
พิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำน่าน 30 เมษายน 2563
ประเพณีตักบาตรหาบจังหัน 30 เมษายน 2563
ย้อนรำลึกเส้นทางประวัติศาสตร์ รัชกาลที่ ๕ เสด็จเมืองตรอนตรีสินธุ์ 30 เมษายน 2563
ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ 29 เมษายน 2563
ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง 29 เมษายน 2563

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.