ร้องเรียน-ร้องทุกข์

อบต.หาดสองแคว

ที่อยู่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว
  • ตรอน
  • อุตรดิตถ์
  • 53140

การติดต่อ

  • 055-496098

ข้อมูลอื่น ๆ

เลขที่ 95 หมู่ 2 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตอรน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
055-496098 ต่อ 11 สำนักปลัด
  055-496098 ต่อ 12 กองคลัง
  055-496098 ต่อ 13 กองช่าง
  055-496098 ต่อ 14 งานป้องกันฯ หรือ 087-574-5194 จพง.ป้องกันฯ
  055-496098 ต่อ 15 ห้องนายกฯ
  055-452318 โทรสาร
hardsongkwaeUTT
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

**กรอกข้อมูลเพื่อดำเนินการร้องเรียนร้องทุกข์ให้ครบถ้วน**

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.