ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง


ตำบลหาดสองแคว มีความประสงค์จะสืบสานเรื่องราววิถีชีวิตแบบบ้านๆ มาจัดเป็นถนนสายวัฒนธรรม นำเอาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของคนลาวเวียงออกมานำเสนอให้คนภายนอกได้เรียนรู้วิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย อาหารพื้นถิ่น ขนมโบราณ งานฝีมือ พืชผัก ผลไม้ริมรั้วและสมุนไพรต่างๆ  ตลอดจนการแสดงพื้นบ้าน ในการจัดงานดังกล่าว สามารถทำให้นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน มีความตื่นตาตื่นใจ ตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึง เสียงพิณบรรเลงผสมผสานกับดนตรีชนิดอื่นๆ ของนักดนตรีเปิดหมวกที่เป็นลูกหลานของคนหาดสองแคว คำทักทายของพ่อค้าแม่ค้าด้วยภาษาถิ่น เสียงขับกล่อมเพลงอันไพเราะจากศิลปินพื้นบ้าน  ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้  เป็นวิถีชีวิตของชุมชนลาวเวียงตำบลหาดสองแคว ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียงตำบลหาดสองแคว จัดขึ้นทุกวันศุกร์แรกของเดือน แวะมาสัมผัสวิถีชีวิตชนบทที่มีเสน่ห์ชวนหลงใหล “ย่างเลาะ เซาะกิน เลาะเบิ่ง”

สถานที่ : ถนนเส้นหน้าวัดหาดสองแคว

วันเวลา : ทุกวันศุกร์ - เสาร์แรกของทุกเดือน 16.00 - 21.00 น.


Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.