การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

หัวเรื่อง วันที่สร้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2567 12 มีนาคม 2567
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 08 มีนาคม 2567
ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2567 08 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 03 ตุลาคม 2566
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนการศึกษาเด็กยากจนและผู้ด้วยโอกาส ประจำปี 2566 28 สิงหาคม 2566
การรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กยากจนและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2566 10 กรกฎาคม 2566
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแควภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 10 เมษายน 2566
ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2566 03 มีนาคม 2566
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กยากจนและผู้ด้อยโอกาศ ประจำปี 2565 09 กันยายน 2565
ประกาศ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 27 พฤษภาคม 2565
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 06 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2564 15 กรกฎาคม 2564
แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 29 มิ.ย. 29 มิถุนายน 2564
แจ้งเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 09 มิถุนายน 2564
ประกาศ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 20 พฤษภาคม 2564
ประกาศ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 14 กรกฎาคม 2563
รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 30 เมษายน 2563
ประกาศเรื่อง แจ้งปิดและเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว 22 เมษายน 2563
ประกาศเรื่องเลื่อนปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ตามโครงการจ้างงานช่วงปิดเทอม 31 มีนาคม 2563
ประกาศเรื่องแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 26 มีนาคม 2563
ประกาศเรื่องการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน 09 มีนาคม 2563
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 01 ตุลาคม 2562
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 01 เมษายน 2562
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 01 ตุลาคม 2561
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 07 เมษายน 2564
ประกาศ การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน 07 เมษายน 2564

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.