การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

หัวเรื่อง วันที่สร้าง
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2564 15 กรกฎาคม 2564
แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 29 มิ.ย. 29 มิถุนายน 2564
แจ้งเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 09 มิถุนายน 2564
ประกาศ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 20 พฤษภาคม 2564
ประกาศ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 14 กรกฎาคม 2563
รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 30 เมษายน 2563
ประกาศเรื่อง แจ้งปิดและเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว 22 เมษายน 2563
ประกาศเรื่องเลื่อนปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ตามโครงการจ้างงานช่วงปิดเทอม 31 มีนาคม 2563
ประกาศเรื่องแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 26 มีนาคม 2563
ประกาศเรื่องการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน 09 มีนาคม 2563
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 01 ตุลาคม 2562
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 01 เมษายน 2562
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 01 ตุลาคม 2561
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 07 เมษายน 2564
ประกาศ การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน 07 เมษายน 2564

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.