งานกิจการสภา

สารบัญ


  รายงานการประชุมสภาประจำปี 2566

บันทึกวาระกระประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

บันทึกวาระกระประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

บันทึกวาระกระประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 10 สิงหาคม 2566

บันทึกวาระกระประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 23 สิงหาคม 2566

บันทึกวาระกระประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี 2566 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

บันทึกวาระกระประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 26 ธันวาคม 2566

 


  รายงานการประชุมสภาประจำปี 2565

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 10 มกราคม 2565

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 16 มิถุนายน 2565

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 10 สิงหาคม 2565

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 22 สิงหาคม 2565

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

 


  ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

 


รายงานการประชุมสภาประจำปี 2564

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564 วันที่ 27 เมษายน 2564

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

 


รายงานการประชุมสภาประจำปี 2563

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

 


รายงานการประชุมสภาประจำปี 2562

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

 


รายงานการประชุมสภาประจำปี 2561

บันทึกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

บันทึกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561

 


  รายงานการประชุมสภาประจำปี 2560

บันทึกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560

บันทึกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

บันทึกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

บันทึกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560

บันทึกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

บันทึกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

บันทึกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.