กำหนดสมัยประชุมสภา


[14-02-67] ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567

[07-02-66] กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566

[10-12-65] การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หาดสองแคว สมัยสามัญ ประจำปี 2565

กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หาดสองแคว สมัยสามัญ ประจำปี 2564

กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หาดสองแคว สมัยสามัญ ประจำปี 2563

กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หาดสองแคว สมัยสามัญ ประจำปี 2562

กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หาดสองแคว สมัยสามัญ ประจำปี 2561

กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หาดสองแคว สมัยสามัญ ประจำปี 2560

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.