ร้องเรียนทุจริต

หากพบการกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ อบต.หาดสองแคว สามารถส่งข้อมูลมาได้ตามแบบฟอร์มนี้ และข้อมูลผู้ร้องเรียน หน่วยจะปิดเป็นความลับ และดำเนินการตวรจสอบข้อร้องเรียนตามขั้นตอนต่อไป.
โทร. 055-496098

ข้อมูลผู้ร้องเรียน

ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.