e-service


งานบริการประชาชนออนไลน์ e-service


  • แบบฟอร์มออนไลน์สำหรับประชาชน เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

สแกน qr code หรือ  คลิกที่นี่  เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว


  • แบบสอบถามความพึงพอใจ

สแกน qr code หรือ  คลิกที่นี่ เพื่อกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของประชาชน

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.