ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หัวเรื่อง วันที่สร้าง
31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพของตัวเอง คนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม 31 พฤษภาคม 2565
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณคนดีศรีหาดสองแคว ประจำปี 2565 08 เมษายน 2565
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 07 เมษายน 2565
กิจวัตรช่วงโรคระบาด โควิด-19 05 เมษายน 2565
ดำเนินการออกเก็บขยะอันตรายหรือขยะพิษ 24 มีนาคม 2565
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 22 มีนาคม 2565
ตรวจมาตราการการจัดงานในช่วงสถานการณ์โควิด 19 03 มีนาคม 2565
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 01 มีนาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 17 มกราคม 2565
โครงการฝึกอบรมระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา 27 ธันวาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว 24 ธันวาคม 2564
การส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award 23 มิถุนายน 2564
จัดหางาน จ.อุตรดิตถ์ - วารสารจัดหางานและตำแหน่งว่างประจำเดือน 07 มิถุนายน 2564
ภารกิจ-บริการ กรมการจัดหางาน 15 มิถุนายน 2564
U2T สู้ภัย COVID (U2T – COVID WEEK) 31 พฤษภาคม 2564
31 พฤษภา วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2564
การให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม 19 พฤษภาคม 2564
โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 25 มกราคม 2564
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนแบบบูรณาการ (2) 31 มีนาคม 2564
โครงการคนดีศรีหาดสองแคว ประจำปี 2564 08 เมษายน 2564
กิจกรรม Big cleaning Day ภายในบริเวณสถานที่ราชการ 28 เมษายน 2564
บันทึกข้อตกลง ท้องถิ่นร่วมใจ จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ไร้ทุจริต 25 กุมภาพันธ์ 2564
ขอความร่วมมือ ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day 27 เมษายน 2564
โครงการฝึกอบรมเรียนรู้พระราชกรณียกิจฯ ปีงบ 63 30 กันยายน 2563
กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของ 06 พฤศจิกายน 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2560 18 มกราคม 2560
ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561 18 มกราคม 2561
ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 03 มกราคม 2562
ประชาสัมพันธ์ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 12 มีนาคม 2562
แอพพลิเคชั่น รู้ทัน (Rootan) 24 มีนาคม 2564

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.