การประเมินความเสี่ยงทุจริต


รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต อบต.หาดสองแคว ปีงบ 66 รอบที่ 1 (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)

คู่มือ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต อบต.หาดสองแคว

รายงาน การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)

 

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.