คณะผู้บริหาร


 


นายจีรเดช เลิศพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว
โทรศัพท์  097-9958427

 


นางสมบัติ นนคลัง
รองนายก อบต.หาดสองแคว
โทรศัพท์  081-7853974


นางสมหมาย ดวงดัน
รองนายก อบต.หาดสองแคว
โทรศัพท์  089-5664294


นายนิยม ลอยคง
เลขานายก อบต.หาดสองแคว
โทรศัพท์  089-2689555

     

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.