งานกิจการสภา

สารบัญ


รายงานการประชุมสภาประจำปี 2563

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563


รายงานการประชุมสภาประจำปี 2562

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562


รายงานการประชุมสภาประจำปี 2561

บันทึกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

บันทึกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561


  รายงานการประชุมสภาประจำปี 2560

บันทึกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560

บันทึกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

บันทึกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

บันทึกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560

บันทึกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

บันทึกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

บันทึกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560


รายงานการประชุมสภาประจำปี 2559

บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 วันที่ 11 สิงหาคม 2559

บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 วันที่ 25 สิงหาคม 2559

บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559


รายงานการประชุมสภาประจำปี 2558

บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 วันที่ 15 มิถุนายน 2558

บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 วันที่ 11 สิงหาคม 2558

บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 วันที่ 20 สิงหาคม 2558

บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558


รายงานการประชุมสภาประจำปี 2557

บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557


รายงานการประชุมสภาประจำปี 2556

บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี 2556 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 วันที่ 7พฤษภาคม 2556

บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1)ประจำปี 2556 วันที่ 8 สิงหาคม 2556

บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2556 วันที่ 15 สิงหาคม 2556

บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี 2556 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.