ประกาศ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

 

งานการศึกษา กองการศึกษาฯ ขออนุญาตแจ้งเพื่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กยากจนและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามประกาศ ทั้งนี้ เปิดรับสมัครและยื่นเอกสารได้ที่กองการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ 

เอกสารประกาศ

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.