ประกาศ ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ


เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย

ที่อยู่ในความนับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

 

เอกสารประกาศ

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

สรุปสารสำคัญของ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

  055-496098

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  กล่องข้อความมุมล่างขวามือ

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.