กิจวัตรช่วงโรคระบาด โควิด-19


อบต.หาดสองแคว เข้าดำเนินการกำจัดสิ่งปนเปื้อน ทำความสะอาดศูนย์กักกันและสังเกตุอาการผู้ป่วยโรคโควิด-19 บ้านสัปปายะ วัดหาดสองแคว เพื่อรองรับผู้เสี่ยงสูงกักตัว และมีเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งดำเนินการขับรถรับส่งผู้เสี่ยง-และผู้ตรวจพบเชื้อ เข้าทำการตรวจหาเชื้อที่ รพ.ตรอน ในแต่ละวัน...และเปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชนรองรับผู้ป่วยที่พักรักษาตัว โซน 2 บ้านสัปปายะ วัดหาดสองแคว

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.