ดำเนินการออกเก็บขยะอันตรายหรือขยะพิษ


อบต.หาดสองแคว ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการออกเก็บขยะอันตรายหรือขยะพิษ เช่น ถ่านไฟฉาย ถ่านกระดุม ถ่านก้อนแบน แบตเตอรี่มือถือ  หลอดไฟแบบต่างๆ สตาร์ทเตอร์  กระป๋องสเปรย์ กระป๋องสี สารเคมีกำจัดแมลง เป็นต้น  โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะอันตราย ใส่ถุงและนำมาวางไว้ที่คุ้มบ้าน จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ออกเก็บขยะอันตราย ทั้ง 7 หมู่บ้าน และนำมาคัดแยกประเภท เพื่อเตรียมส่งต่อให้กับ อบจ.อุตรดิตถ์ ดำเนินการต่อไป.

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.