ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ


ส่วนงานกองช่าง ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในตำบล ตามแบบคำร้อง เพื่อให้ใช้การได้ปกติ ประชาชนสัญจรตอนมืดค่ำให้อย่างสะดวกและปลอดภัย

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.