ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อจัดทำข้อบัญญัติ

เมื่อวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
1. เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
2. เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
3. เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ยกเลิกฉบับ 2559 เพื่อทำฉบับใหม่)
ในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.