ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566


เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนรักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประจำปี พ.ศ. 2566

เอกสารประกาศ

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.