ประกาศ ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้านประจำสำนักงาน


เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)

ตำแหน่ง แม่บ้านประจำสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดตามเอกสารประกาศ

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.