คำสั่ง ปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

ที่ 283/2565

เรื่อง ปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ

เอกสารคำสั่ง

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.