ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ


ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผช.จพง.สาธารณสุข และ ตำแหน่ง ผช.จพง.พัสดุ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

 

เอกสารประกาศ

 


Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.