จ้างเหมาบริการค่าเช่าพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ชุดเวที อุปกรณ์ไฟเวที พร้อมเครื่องไฟขยายเสียงสำหรับเปิดงานและจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ตามโครงการสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชนฯ วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2566

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.