ตรวจมาตราการการจัดงานในช่วงสถานการณ์โควิด 19


อบต.หาดสองแคว ร่วมกับ รพสต.หาดสองแคว ผู้นำชุมชน และ อสม.ในพื้นที่ตำบลหาดสองแคว ลงพื้นที่ตรวจมาตราการการจัดงานในช่วงสถานการณ์โควิด 19  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ตามหลักการ DMHTTA

 

 

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.