ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องการรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ จะเปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) เพื่อปฏิบัติราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยมีรายละเอียด และคุณสมบัติ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารประกาศ

 


Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.