ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตโปร่งใส


ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตโปร่งใสของ อบต.หาดสองแคว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

 

เอกสารประกาศ

 


Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.