งานป้องกันและบรรเทาฯ ประกาศการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูร้อน


เรื่อง การป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่วงเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี เป็นช่วงที่มีอากาศแห้งแล้งและบางครั้งเกิดลมกระโชกแรง เป็นเหตุให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

 

เอกสารประกาศ

 


Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.