ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์จ้างเหมาบริการ


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริกร ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้

 

เอกสารประกาศ

 


Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.