ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ชุดเครื่องไฟขยายเสียงสำ หรับเปิดงานและ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ชุดเครื่องไฟขยายเสียงสำหรับเปิดงาน

และจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกาศ

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.