ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าเช่าพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ชุดเวที อุปกรณ์ไฟเวที พร้อมเครื่องไฟขยายเสียงสำหรับเปิดงานและจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม โครงการสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ชุดเวที อุปกรณ์ไฟเวที พร้อมเครื่องไฟขยายเสียงสำหรับเปิดงานและจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม

โครงการสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกาศ

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.