วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบต.หาดสองแคว สรุปผลการดำเนินงานประจำปี

 

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบต.หาดสองแคว สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบต.หาดสองแคว สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบต.หาดสองแคว สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบต.หาดสองแคว สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบต.หาดสองแคว สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบต.หาดสองแคว สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบต.หาดสองแคว สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2557