ความพึงพอใจในการเข้ารับบริการกับ อบต.หาดสองแคว

ความพึงพอใจในการเข้ารับบริการกับ อบต.หาดสองแคว
ดีมาก
10 55.6%
ควรปรับปรุง
5 27.8%
ดี
3 16.7%
พอใช้
0 0%
จำนวนผู้ลงคะแนน: 18
ลงคะแนนครั้งแรก: วันจันทร์ที่ 07 ตุลาคม 2556 เวลา 17:%M น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด: วันพฤหัสบดีที่ 09 กรกฏาคม 2563 เวลา 15:%M น.

เกี่ยวกับ อบต.หาดสองแคว