ประมวลภาพกิจกรรม
    Display  # 
Gallery Description
ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง ตำบลหาดสองแคว ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง ศุกร์ และเสาร...
ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง (ธ.ค. 61) ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง (ธ.ค. 61)
ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ปี 2561 ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ปี 2561
งานประเพณีไหลแพไฟ ประจำปี 56 งานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธ...
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 56 งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2556
งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ปี 57 น้ำอ่างเกมส์ งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ปี 57
โครงการ อบต.สัญจร อบต.พบปะประชาชน
มอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2557 วันเด็กแห่งชาติ ปี 2557
งานแถลงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556 จั...
กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ ...
โครงการเยี่ยมใกล้ ให้ใจ โครงการเยี่ยมใกล้  ให้ใจ ให้กำลังผู้ป่วยต...
ประเพณีการแข่งขันกีฬาเรือพายตำบลหาดสองแคว ครั้งที่ 4 10 เมษายน 2557
ประเพณีสงกรานต์และพิธีสรงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 15 เมษายน 2557
โครงการอบรมทักษะความรู้และวิธีการปฏิบัติงานรวมทั้งคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2557
โครงการจักรยานสานฝัน เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน สานสัมพันธ์ท้องถิ่น 13 กันยายน 2557 เด็กๆทุกหมู่บ้านมาปั่นจักรยานเ...
วันเยาวชนแห่งชาติต้านภัยยาเสพติด และลานนามชมจันทร์ วันที่ 19 - 20 กันยายน 2557 วันเยาวชนแห่งชาติต้านภ...
กองทุน กองบุญ จิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อช่วยเหลือชาวตำบลหาดสองแคว ที่เป็นผู...
ย้อนรำรึกเส้นทางประวัติศาสตร์ ประจำปี 57 22 ตุลาคม 2557 ย้อนรำรึกเส้นทางประวัติศาสตร์
ไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2557 วันที่ 5 ธันวาคม 2557
ย้อนรำลึกเส้นทางประวัติศาสตร์ฯ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558. 22 ตุลาคม 2558
 

เกี่ยวกับ อบต.หาดสองแคว