บ้านพักโฮมสเตย์บ้านหาดสองแคว

..........กินอิ่ม นอนอุ่น รูปแบบโฮมสเตย์ บรรยากาศพื้นบ้านแบบญาติสนิท ด้วยบ้านพักในรูปแบบพื้นบ้านในมนต์เสน่ห์ของคนพื้นเมือง ที่จะดูแลคุณประดุจญาติสนิท ในบรรยากาศที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ที่พักสะอาดได้รับมาตรฐานที่พักโฮมสเตย์ ที่รับรองโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

..........โฮมสเตย์ตำบลหาดสองแคว จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2549 เป็นการร่วมกลุ่มกันของชาวบ้านที่ต้องต้อนรับญาติพี่น้องที่เข้ามาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอๆ หรือมางานประเพณีต่างๆ ในตำบลอยู่แล้วและจากการที่มีผู้คนสนใจเข้ามาเรียนรู้ในวิถีชีวิตของชาวหาดสองแควที่มีอัตลักษณ์โดนเด่นหลายประการ เช่น ประเพณีหาบจังหัน งานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ งานย้อนรำลึกเส้นทาง ประวัติศาสตร์รัชกาลที่ 5 เสด็จเมือง ตรอนตรีสินธุ์ และการบริหารจัดการของ อบต.หาดสองแคว การดำเนินงานในช่วงแรกก็มิได้มีรูปแบบอะไร เมื่อมีผู้สนใจมาพักหากบ้านใครว่างก็ให้แขกเข้าไปพักได้เลย ส่วนค่าที่พักก็ตามแต่แขกจะจ่ายใหต่อมีผู้คน นักเดินทางมาดูเยี่ยมเยือนศึกษาเรียนรู้และพักโฮมสเตย์อยู่เสมอมาขึ้น กลุ่มโฮมสเตย์ที่เริ่มก่อตั้งจำนวน 5 หลัง ก็ได้ช่วยกันคิด หารูปแบบของโฮมสเตย์ว่าควรเป็นอย่างไรจึงได้ประสานงานกับ อบต.หาดสองแคว  เพื่อร่วมกันวางแผนในการบริหารจัดการ โดยการดึงทุกภาคส่วนที่มีอยู่ในตำบลเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์คือ ให้บริการแก่แขกผู้มาเยือนดุจญาติมิตรการสร้างเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การพึ่งพาตนเอง และการสนับสนุนส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของตำบล

..........ผู้ที่มาพักโฮมสเตย์นอกจากจะได้มาชมวิถีชีวิตของคนที่นี่แล้ว ก็ยังจะได้มาชิมอาหารพื้นบ้านตามแบบของชาวลาวเวียง ได้ทำบุญไหว้พระที่วัดหาดสองแคว ซึ่งชาวบ้านยังคงมีความผูกพันกับวัด เห็นได้จากในทุกๆ วันพระหรือวันสำคัญทางศาสนาจะมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญกันจนเต็มศาลาวัด อีกทั้งที่วัดหาดสองแควยังมีพระเครื่องที่ขึ้นว่าเป็นของดีของขลังให้คนได้เช่าบูชา ได้ปั่นจักรยานเที่ยวชมบรรยากาศในหมู่บ้าน ใช้ชีวิตช้าๆ สบายๆ แบบไม่เร่งรีบ และยังจะได้ชมบรรยากาศของแม่น้ำน่าน ได้ขึ้นแพท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ริมน่าน

..........งานเทศกาลท่องเที่ยวที่สำคัญของบ้านหาดสองแควอีกงานหนึ่งก็คือ “งานย้อนรำลึกเส้นทางประวัติศาสตร์รัชกาลที่ 5 เสด็จเมืองตรอนตรีสินธุ์” ซึ่งจัดขึ้นทุกวันที่ 22 ตุลาคมของทุกปี ณ วัดหาดสองแคว เพื่อย้อนรำลึกวันที่พระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จประพาสมายังเมืองตรอน (ชื่อเดิมคือตรอนตรีสินธุ์) ผู้คนที่มาร่วมงานจะแต่งกายย้อนยุคสมัย ร.5 มาร่วมย้อนอดีตวิถีชีวิตชุมชน โดยมีอาหารและขนมท้องถิ่น (กาดมั่ว) ให้ชิมกันฟรีๆ อีกด้วย

..........และนอกจากวัดหาดสองแควที่เป็นวัดคู่ชุมชนแล้ว ไม่ไกลจากบ้านหาดสองแควยังมี “วัดบ้านแก่งใต้” เป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งในตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน ซึ่งมี “หลวงพ่อเพชร” เป็นพระพุทธรูปสำคัญ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปอกแตก เนื่องจากองค์หลวงพ่อเพชรเกิดกะเทาะชำรุดบริเวณหน้าอก ทำให้เห็นว่าด้านในมีองค์พระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งซ่อนอยู่ เนื่องจากเป็นกุศโลบายของคนโบราณที่ต้องการปกป้องพระพุทธรูปมีค่าให้พ้นจากการขโมยหรือทำลายโดยข้าศึก จึงสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่กว่าครอบปกป้องไว้ เมื่อกาลเวลาผ่านไปปูนเกิดกะเทาะจนทำให้เห็นพระพุทธรูปที่ซ่อนไว้ด้านในดูน่าอัศจรรย์

.........และนี่ก็คือวิถีชีวิตชุมชน การตักบาตรหาบจังหัน และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของบ้านหาดสองแคว ที่หากใครอยากจะรู้จักก็ต้องลองมาสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่ง

.........ค่าใช้จ่ายที่พักโฮมสเตย์บ้านหาดสองแคว ราคา 350 คน/คืน ราคานี้รวมค่าที่พัก อาหารเย็น/เช้า และอาหารใส่บาตร ติดต่อสอบถามที่พักโฮมสเตย์ได้ที่ สนิท ดีเพ็ชร ประธานกลุ่มโฮมสเตย์ โทร.084-505-4672 หรือ อบต.หาดสองแคว โทร.0-5549-6098 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทร.0-5452-1118,0-5452-1127

การเดินทางมายังบ้านหาดสองแคว
..........บ้านหาดสองแคว ตั้งอยู่ที่ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์เดินทางสะดวกทั้งทาง รถยนต์และรถไฟ จากตัวเมืองอุตรดิตถ์ไปอำเภอตรอน ถึงบ้านหาดสองแคว ตามทางหลวงชนบทลาดยางอย่างดี ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร หรือโดยสารรถไฟลงที่สถานีท่าสัก แล้วเดินทางด้วยรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต่อมาบ้านหาดสองแคว

บรรยากาศบ้านพักโฮมสเตย์บ้านหาดสองแคว


อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง

เมนูเด็ดสไตล์ลาวเวียง แห่งโฮมสเตย์บ้านหาดสองแคว
“ตักบาตรหาบจังหัน” แง่งามในวิถีธรรมดาที่ไม่ธรรมดา แห่ง “บ้านหาดสองแคว”

เกี่ยวกับ อบต.หาดสองแคว