สมัครงาน - โอนย้าย

ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนิติกร 26 พ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 26 พ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์จ้างเหมาบริการ 18 พ.ย. 63

ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2564  05 พ.ย. 63
ประกาศ รับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2564 29 ต.ค. 63
ประกาศ รับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล 1 ก.ค. 63
รับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร และสายงานปฏิบัติที่ว่าง 18 ก.ย. 58
 รับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 16 ก.ค. 57
 รับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 16 พ.ค. 57

เกี่ยวกับ อบต.หาดสองแคว