สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

+ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
+ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษจิกายน 2563 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
+ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
+ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564
+ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

+สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561

+สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

+สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561

+สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562

+สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

+สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562

+สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562

+สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

+สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562

+สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

+สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562

+สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562

เกี่ยวกับ อบต.หาดสองแคว